Društveno odgovorna kampanja „Svim srcem“

U 2017. godini pokrenuli smo društveno odgovornu kampanju „Svim srcem“. Cilj kampanje je pomoć institucijama i ustanovama koje brinu ili se bave lečenjem dece.

Od početka kampanje klima uređaji donirani su Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju Beograd, Domu za decu sa posebnim potrebama „Kolevka“ u Subotici, i Dnevnom centru za boravak mentalno nedovoljno razvijenih osoba „Naša priča“ u Zrenjaninu.

Svim srcem!

Tags: , , , , ,

Izrada web sajta Progressive Media